Hvad skal vi gøre ved plastikforureningen, og hvem skal gøre det?

Hvad skal vi gøre ved plastikforureningen, og hvem skal gøre det?Verdenshavene er stærkt forurenede med alle mulige former for plastikaffald. Plastic-pollution.org skriver, at det i 2008 blev vurderet, at vi, på verdensplan, forbruger 260 millioner tons plastik hvert år! Greenpeace skriver, at omkring 10% af denne mængde havner i havene. Vi må gøre noget ved plastikforureningen.

Når man ser billeder at tidevandsbølger af plastik, som har samlet sig på kyster og strande, så er det ofte billeder fra Indien eller Afrika. Det er steder, hvor der ikke er korrekte procedurer for håndtering af affald, bl.a. grundet dårlig infrastruktur. Ligeledes hersker der også et lavt oplysningsniveau omkring, hvilke typer af affald, der er tale om, hvordan det skal sorteres, og hvilke konsekvenser det kan få for miljøet, hvis plastikaffaldet ikke bliver håndteret korrekt.

Man kan fristes til at foreslå forbud mod forskellige typer af plastik, men plastikindustrien har meget magtfulde lobbyister. Det gør forbud overfor plastikproducenter til en meget omfattende og til tider umulig affære.

Senest hører vi, at noget af plastikken i havene bliver nedbrudt på en måde, der giver os endnu et plastikproblem, nemlig mikroplast. Det er meget små plastikpartikler, som optages af plankton, og som dermed stiger opad i fødekæden og kan ende på vores eget middagsbord på en meget uønsket og sundhedsfarlig måde. Ydermere bliver der, i nogle produkter, ligefrem tilsat mikroplast. Det gælder bl.a. body scrub produkter og nogle tandpastatyper. Mikroplasten har en slibende effekt. På oversigten med ingredienser på produktet, står mikroplast angivet under navnene polyethylen eller polypropylen. Renseanlæggene kan ikke rense spildevandet for de små plastpartikler, som derfor ryger direkte ud i havene.

  • Hvor mener du, at vi skal starte, når vi skal forsøge at løse problemet med plastikforurening – forbud mod plasttyper, mere oplysning i i-lande, mere forskning i alternativer, eller noget helt andet?
  • Mener, du at Europa kan gøre en forskel som foregangslande i kampen mod plastic, eller må vi have de store plastikproducenter, som eksempelvis USA, Kina og Indien, med?
  • Tror du, at oplysningerne omkring mikroplast i hverdagsprodukter kan få dig til at tjekke efter og vælge alternativer uden mikroplast?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *