Atomkraft ven eller fjende?

Atomkraft ven eller fjende?Allerede fra de første atomkraftværker så dagens lys i ´50’erne, har man været klar over deres store fordele og lige så store ulemper. Sidstnævnte specielt fordi den civile brug af atomkraft er inspireret af den militære brug. Personlige og faglige prioriteter afgør, om atomkraft er ven eller fjende.

Den globale opvarmning og klimaforandringer er tunge emner i miljødebatten. Derfor er afbrændingen af fossile brændstoffer under kraftigt angreb. Men de vedvarende energikilder kan endnu ikke forsyne verden med den fornødne energi, og hvad skal vi så gøre indtil den dag kommer?

Videnskab.dk beskriver, hvordan verdens nobelprismodtagere, på en konference i Tyskland i 2008, taler for atomkraft. Atomkraft har den vigtige egenskab at være så godt som CO2-neutralt. Desuden er vi blevet meget bedre til at håndtere det radioaktive affald. Der er også kommet en potentiel konkurrent til uran på banen, nemlig grundstoffet thorium. Thorium er langt mere energieffektivt end uran, og der vil dermed også ske en reducering i mængden af atomaffald. Atomkraft er langt den mest klimavenlige energiform, og det kan løse verdens klimakrise, mener forskerne fra konferencen.

Heroverfor mener amerikanske energieksperter, at atomkraftværker er alt for dyre, og at denne energiform slet ikke kan betale sig. Hos Greenpeace påpeger man, at vi ikke kan forudsige hvilken trussel atomaffaldet i vores undergrund udgør for fremtidige generationer. For slet ikke at nævne den sikkerhedsrisiko der er forbundet med atomkraft, hvis og når der sker ulykker. Der henvises til Tjernobyl i 1986 og senest Fukushima, Japan i 2011.

  • Mener du, at vi bør lytte mere til videnskaben og mindre til skræmmekampagner, når vi overvejer atomkraft, således at atomkraftens klimavenlige egenskaber og minimale sikkerhedsrisiko kommer i fokus?
  • Mener du, at de enorme menneskelige og miljømæssige konsekvenser, som atomkraftulykker medfører, opvejer fordelene ved denne energiform, og at atomkraft bør afvikles?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *