Hvordan klarer Vesten sig i Urkaine-konflikten?

Hvordan klarer Vesten sig i Urkaine-konflikten?Mange fagfolk kalder den vanskelige situation i Ukraine for den største og farligste konflikt i Europa siden Den Kolde Krig. De østeuropæiske lande så gerne, at EU førte en hårdere udenrigspolitik, men i EU er der tradition for en såkaldt blød udenrigspolitik, skriver ræson.dk.

Information fortæller, at den bløde udenrigspolitik bakkes op af Forsvarsakademiet. Her mener man, at EU’s rolle bør være at forsøge at sikre nogenlunde ro i begge lejre, så længe Putin endnu ikke har erklæret Krim for russisk territorium.

Da Putins russiske tropper rykkede ind på Krim, var det ikke længere en sag for EU alene. Når det drejer sig om potentiel krig, så bliver situationen en sag for NATO, og dermed kommer USA med i forhandlingerne. Putin forsvarer indrykningen med, at Rusland må hjælpe og beskytte de mange pro-russere på Krim, samt værne om russiske interesser.

Ved at sætte russisk militær ind på Krimhalvøen, har Putin overtrådt international lovgivning, og USA’s præsident Obama har allerede gjort Putin opmærksom på dette, fortæller BT. Desuden fortæller avisen, at en amerikansk senator, blandt andre, gerne så, at Obama var mere konsekvent i håndteringen af Putin og Ukraine-konflikten. Ligeledes skriver Politiken, at EU er for blød overfor Putin. En Rusland-ekspert fra DIIS mener eksempelvis, at EU bør afbryde alle handelsforbindelser med Rusland, da de nuværende økonomiske sanktioner ikke har den ønskede virkning.

Heroverfor mener en britisk Sydøsteuropa-ekspert, at man bør være varsom mht. Rusland. Hvis Rusland ikke behandles med diplomatisk respekt og tildeles en central rolle i samarbejdet om at løse konflikten, kan den ende katastrofalt, skriver Information.dk.

  • Mener du, at EU og USA bør være hårdere og mere drastiske i håndteringen af Ruslands tilstedeværelse i Ukraine?
  • Mener du, at Sydøsteuropa-eksperten har ret i, at EU og USA bør være varsomme med at undervurdere Putins ønske om opmærksomhed og respekt og fortsat udvise forsigtighed i udenrigspolitikken?
  • Hvordan tror du, at konflikten ender?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *