Hvad er det med humaniora?

Hvad er det med humaniora?Uddannelsesminister Sofie Carsten Nielsen (RV) vil justere optaget på de danske uddannelser og tilpasse det til arbejdsmarkedet. Det er særligt de humanistiske uddannelser, der står til at få begrænset antallet af studiepladser grundet stor ledighed, når specialet er afleveret.

Mange rektorer fra landets universiteter er positivt stemte overfor forslaget og er glade for, at det bliver universiteterne selv, der skal stå for reguleringen, skriver landets aviser. Information.dk fortæller, at Produktivitetskommissionen bedømmer kvaliteten af en given uddannelse ved at se på lønniveauet, når de færdiguddannede er kommet i job. Her ser det skidt ud for humaniora, for kommissionens rapport viser bl.a., at humanister gennemsnitligt tjener 10% mindre end andre akademikere.

Hos Enhedslisten synes man ikke om forslaget. Hverken rektorer eller politikere kan vide noget om, hvilke kompetencer der bliver brug for i fremtiden. Ledighed tvinger desuden humanister til at være innovative, og det er godt for Danmark, siger uddannelsesordfører Rosa Lund. Danske Studerendes Fællesråd erklærer sig enige i disse argumenter mod regeringens forslag.

Produktivitetskommissionens økonomer mener ikke, at det kan betale sig at uddanne humanister, fordi man bør tænke i løn, vækst og konkurrence, og en humanistisk uddannelse er ikke vejen hertil. Humanisterne beder økonomerne om at overveje, om ikke arbejdsmarkedet bærer en del problemet, i stedet for kun at fokusere på uddannelserne. Regeringen burde gøre en større indsats for at udvikle den del af arbejdsmarkedet, hvor væksten er stagneret. En antropolog nævner i denne forbindelse kommunikation og medievidenskab, ifølge Information.dk. Derudover bør man tænke på, at humanister kan have andre mål og værdier end en stor løncheck, lyder det fra denne lejer.

  • Mener du, at det er i orden at skære i antallet af studiepladser i et forsøg på at tilpasse uddannelsessystemet til arbejdsmarkedet og give studerende bedre jobmuligheder?
  • Mener du, at det er forkert at røre ved uddannelserne, og at man i stedet bør overveje alternativer – eksempelvis gøre det obligatorisk at vise job- og lønstatistikker på studiernes hjemmesider, så kommende studerende har dette med i deres valg af studie?

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *