Hvad er det med humaniora?

Hvad er det med humaniora?Uddannelsesminister Sofie Carsten Nielsen (RV) vil justere optaget på de danske uddannelser og tilpasse det til arbejdsmarkedet. Det er særligt de humanistiske uddannelser, der står til at få begrænset antallet af studiepladser grundet stor ledighed, når specialet er afleveret.

Mange rektorer fra landets universiteter er positivt stemte overfor forslaget og er glade for, at det bliver universiteterne selv, der skal stå for reguleringen, skriver landets aviser. Information.dk fortæller, at Produktivitetskommissionen bedømmer kvaliteten af en given uddannelse ved at se på lønniveauet, når de færdiguddannede er kommet i job. Her ser det skidt ud for humaniora, for kommissionens rapport viser bl.a., at humanister gennemsnitligt tjener 10% mindre end andre akademikere.

Hos Enhedslisten synes man ikke om forslaget. Hverken rektorer eller politikere kan vide noget om, hvilke kompetencer der bliver brug for i fremtiden. Ledighed tvinger desuden humanister til at være innovative, og det er godt for Danmark, siger uddannelsesordfører Rosa Lund. Danske Studerendes Fællesråd erklærer sig enige i disse argumenter mod regeringens forslag.

Naturvidenskab skaber resultater, men humaniora lærer de studerende at tænke

Naturvidenskabsfolk bliver uddannet til at håndtere en specifik gren af de såkaldt hårde videnskaber. De ved, præcis hvad de kan, og det er nemt at sælge til virksomhederne derude. Virksomhederne skal ikke vride hjernen for at finde opgaver at sætte de nyuddannede naturvidenskabs folk til – og de skaber gode resultater på de respektive bundlinjer. De hårde videnskaber er dem, der skal hjælpe verden med at løse massive problemer som klimaforandringer, forurening, sult og sygdom. Uden dem ville vi ikke kunne konkurrere med andre lande, og verden ville være meget ringe stillet. Områder som grøn energi, robotteknologi og kræftforskning ville ikke gøre så store fremskridt, som de gør i dag.

Til gengæld kan man læse i britiske the Guadian, at de humanistiske videnskaber lærer folk at tænke. De lærer at tænke kritisk og selvstændigt. At håndtere forskellighed. Og at der er mange flere sider af en sag, end man umiddelbart skulle tro. For længe siden var filosofi en obligatorisk del af det at gå på universitetet. I dag ved mange slet ikke, hvad filosofi er for en størrelse. Men, som professor Søren Harnow Klausen fra SDU udtaler, så er en filosofi den sikreste satsning i et samfund under hastig forandring. Alle humanistiske uddannelser rummer en større eller mindre portion filosofi, og det er måske værd at tage i betragtning i et samfund fyldt med krig, konflikter og intolerance. Desuden kan humanister tilpasse sig en meget varieret række jobbeskrivelser. En cand.mag. er en stærk baggrund, hvis du har lyst til at arbejde med kommunikation – eksempelvis i en journalistisk funktion såsom nyhedsrapporter eller tekstforfatter. Der er et utal af vigtige positioner inden for HR, og humanister er ofte dem, der står for at omsætte naturvidenskabsfolkenes meget specialiserede viden og tilhørende løsninger til noget, som er tilgængeligt for flertallet.

Produktivitetskommissionens økonomer mener ikke, at det kan betale sig at uddanne humanister, fordi man bør tænke i løn, vækst og konkurrence, og en humanistisk uddannelse er ikke vejen hertil. Humanisterne beder økonomerne om at overveje, om ikke arbejdsmarkedet bærer en del problemet i stedet for kun at fokusere på uddannelserne. Regeringen burde gøre en større indsats for at udvikle den del af arbejdsmarkedet, hvor væksten er stagneret. En antropolog nævner i denne forbindelse kommunikation og medievidenskab, ifølge Information.dk. Derudover bør man tænke på, at humanister kan have andre mål og værdier end en stor løncheck, lyder det fra denne lejer.

  • Mener du, at det er i orden at skære i antallet af studiepladser i et forsøg på at tilpasse uddannelsessystemet til arbejdsmarkedet og give studerende bedre jobmuligheder?
  • Mener du, at det er forkert at røre ved uddannelserne, og at man i stedet bør overveje alternativer – eksempelvis gøre det obligatorisk at vise job- og lønstatistikker på studiernes hjemmesider, så kommende studerende har dette med i deres valg af studie?

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *