For meget eftergivenhed i moderne børneopdragelse?

For meget eftergivenhed i moderne børneopdragelse?Flere eksperter, heriblandt psykologer og familievejledere, mener, at forældre i dag er for tilbageholdende med at sætte grænser for børnene og gøre alvor af varslede konsekvenser for dårlig opførsel. Forældre spørger, med de bedste hensigter, alt for ofte til børns meninger, og om hvorvidt de har lyst til at gøre de ting (ex. pligter, lektier), de egenligt bare burde få besked på. De manglende grænser i børneopdragelsen giver børn en forkert opfattelse af verden. De mangler realitetssans og udvikler en ubegrundet selvtillid, der afholder dem fra at kunne sætte sig ind i andre menneskers situationer, ifølge eksperterne.

Der er tale om de såkaldte curling-børn, som bliver fejet for i hele deres barndom. Børn, som afbryder samtaler mellem voksne og skaber kaos og uro til familiesammenkomster, fordi de er vant til at være i centrum, og forældrene kan ikke længere styre det.

Forældrene er konfliktsky og tør ikke træde i karakter som autoriteter i og uden for hjemmet. Det resulterer i, at børn ikke lærer at udvise respekt og kæmpe for deres drømme.

Der lader til at være enighed blandt mange med viden og en mening om emnet, om at der skal flere krav og mindre behagesyge ind i den moderne børneopdragelse.

Selvlysende MAM sutter og NUK sutter fra Disney

  • Mener du, at forældre i dag er for afslappede og konfliktsky, og at der burde være flere grænser og mere autoritet i opdragelsen?
  • Eller oplever du, at den frihed der hersker i moderne børneopdragelse er positivt stimulerende og udviklende for børn – eventuelt dine egne børn eller børnebørn?
  • Føler du, at det kan være svært at navigere i de mange råd og vejledninger om børneopdragelse i dag?

En kommentar til “For meget eftergivenhed i moderne børneopdragelse?

  1. Dette emne har ikke vagt røre, eller blot en lille krusning.. men jeg mener det må være skrækkeligt at være barn for disse forældre. Forælderne har et projekt, det gerne skulle lykkes dem at få i mål fuldstændigt perfekt og fejlfrit. Disse børn er utålige som små og p…. irriterende som voksne. Og i bund og grund er de blot usikre og bange.. Deres selvværd er lig nul, de har jo intet kunne klare godt nok da mor og far har overtaget og frataget dem alle muligheder for udvikling af personlige kompetencer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *