Er det forgældede Schackenborg slot prins Joachims skyld?

Er det forgældede Schackenborg slot prins Joachims skyld?Joachim overtog Schackenborg slot i 1993. Man fortalte ham, at han skulle arve slottet i 1978, da Joachim var blot ni år gammel. I den alder er der naturligvis ikke mange, der har fundet ud af, hvad de vil med deres liv. Men som kongelig havde Joachim heller ikke den frihed, som mange af vennerne havde. Og Joachim skulle drive Schackenborg.

Mange danskere giver, på de sociale medier, udtryk for, at de ikke mener, at Joachim bare sådan bør forlade det forgældede Schackenborg. Prins Joachim er uddannet landmand og har drevet landbruget omkring Schackenborg, siden han overtog slottet. Det er ikke gået særlig godt, for slottet er i dag i stor gæld. En gæld som bliver dækket af en nystiftet fond, nu da prinseparret flytter til København. Joachim bør gøre sig nyttig i samfundet og fungere som forbillede og være mere folkenær. Den almindelige dansker kan ikke bare sådan vende ryggen til og flygte fra en stor gæld, men må stå til ansvar for den. Prins Joachim bør træde mere varsomt, især fordi det ikke er første gang han handler på en måde, der gør ham upopulær hos befolkningen. Her refereres blandt andet til drukture og skilsmisseforløb. Dette mener de utilfredse danskere.

Tidligere hofreporter Trine Villemann fortæller, i en artikel i Information, at prins Joachim aldrig er blevet spurgt, om han ville landmandstilværelsen på Schackenborg. Fra andre kilder fortælles det, at prinsen i øvrigt var langt mere tilpas i militæret. Villemann er også sikker på, at familien virkelig har stor indflydelse på beslutningen om at flytte til København. Hun fortæller, at det var en stor belastning for familien i prinsens første ægteskab at skulle leve landmandslivet i stedet for at bo i byen. Måske tager prinsen konsekvensen af dette og vælger bylivet, som mange andre moderne børnefamilier gør det.

  • Mener du, at det er forkert af prins Joachim bare sådan at flytte fra Schackenborg, som, i hans varetægt, er blevet så dybt forgældet, da det er lidt som at løbe fra sit ansvar?
  • Mener du, at det er i orden, at prinsen flytter til København, fordi han først og fremmest påtager sig rollen som mand og far og forsøger at tage hensyn til sin families behov?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *